Fönsterbyte

Nya fönster med tio års garanti

Spara energi

SPARA PÅ ENERGIN MED MODERNA FÖNSTER

Genom att byta till energifönster kan du spara stora summor varje år. På sikt kan ett kvalitativt fönsterbyte bli en vinstaffär.

Klassiska tvåglasfönster och dåligt isolerade dörrar släpper enligt beräkningar ut cirka en tredjedel av värmen ur ett hus. Du har alltså mycket att vinna på att byta till moderna och energisnåla energifönster.

Energieffektiva fönster

Ett energieffektivt fönster fungerar på ett mycket effektivt sätt. Två eller tre glas är sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummet är tillslutet och i många fall fyllt med ädelgas för att värmeförlusten ska bli så liten som möjligt. Solvärmen släpps in med rumsvärmen får svårt att tränga ut. Dessutom är både karmar och bågar tillverkade för att minska energiförlusten så mycket som möjligt.

energibesparing

Värmebehovet minskar

Detta är ett mycket bra sätt att minska på energikostnaderna. Värmebehovet minskar i huset, vilket i sin tur innebär att du kan välja en mindre panna eller färre element då behovet av värme minskar. Du sparar helt enkelt energi och ökar inomhustrivseln på samma gång. Moderna välisolerade fönster har dessutom bättre ljuddämpning och du får en behagligare ljudmiljö inomhus. Planerar du att byta värmesystem eller byta fasad? En sådan investering kan i många fall bli mer lönsam om du samtidigt genomför ett fönsterbyte.

Med moderna, energieffektiva fönster slipper du även så kallat kallras, som uppstår när tvåglasfönstrets insida blir kallt och ger en dragig känsla. Ett energieffektivt fönster får en högre temperatur på insidan och skapar en bättre komfort.

Lyft ditt hus med ett fönsterbyte - och spara på energin!